Inskrivning

 

All inskrivning sker via Staffanstorps kommuns kösystem Dexter.


Du kan kontakta oss för vidare information via e-post på 
kontakt@domsagansforskola.se eller på Tel. 0704-670297.

 

 

Avgifter

 

Vi följer Staffanstorps kommuns plan för skolavgifter och maxtaxa.

 

 

Åkershus Förskola, Åkershusvägen 51-53 , 245 37 STAFFANSTORP

www.akershusforskola.se